Porovnat inzeráty

Daň z nabytí nemovitých věcí

Také známá z dřívější doby jako daň z převodu nemovitosti. Daň z nabytí nemovitosti platí kupující. Sazba daně činí 4 % ze základu pro výpočet daně, který vychází buď z kupní ceny anebo ze srovnávací daňové hodnoty.

Výpočet daně z kupní ceny: Kupující odvede finančnímu úřadu 4% z kupní ceny. Tato částka technicky slouží jako záloha finančnímu úřadu. Finanční úřad ověří že je kupní cena reálná, a že se nejedná o fingovanou kupní cenu za účelem krácení daňí. Na vyměření daně má finanční úřad až 3 roky, nicméně v praxi to je výrazně rychlejší.

Výpočet daně na základě znaleckého posudku: Pokud byl na nemovitost vypracován znalecký posudek, určí se srovnávací daňová hodnota ze zjištěné ceny. Srovnávací daňová hodnota činí 75% ze zjištěné ceny. Pokud je srovnávací daňová hodnota vyšší než kupní cena, pak se odvádí daň ze srovnávací daňové hodnoty, to znamená 4% ze srovnávací daňové hodnoty.

Co je nutné udělat:

  • Vypracovat daňové přiznání – Vypracuje makléř v rámci provize.
  • Doložit převodní smlouvy – Doloží makléř v rámci provize.
  • Doložit vyrozumění z katastru nemovitostí o povolení vkladu – Doloží makléř v rámci provize.
  • Doložit případný znalecký posudek, bude-li použit pro výpočet daně. – Není zahrnuto v provizi.
  • Podat přiznání na místní finanční úřad do 3 měsíců od vkladu do katastru nemovitostí – Zařídí makléř v rámci provize.