Porovnat inzeráty

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Návrh na zahájení řízení o povolení zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Jde o právní úkon, kterým makléř žádá příslušný katastrální úřad, aby zahájil správní řízení za účelem zápisu vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího k prodané nemovitosti do katastru nemovitostí a na příslušný list vlastnictví (dále jen LV).

LV obsahuje:

 • Soupis všech nemovitostí (například: pozemek, dům, přístavek, příjezdová cesta).
 • Podrobné údaje nemovitosti.
 • Údaje o vlastnících.
 • Případná věcná břemena, zástavní práva, nebo jiná omezení.
 • Další informace.

Stručný postup návrhu na vklad:

Za předpokladu, že jde o prodej nemovitosti, na které bylo již v době uzavření kupní smlouvy zapsané zástavní právo zřízené prodávajícím ve prospěch banky, (nemovitost byla prodávájícímu financována hypotéřním úvěrem) je třeba zajistit, aby bylo toto zástavní právo z katastru nemovitostí vymazáno. Banka po uhrazení hypotéčního úvěru vydá kvitanci a zahájí se řízení o výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí.

 1. Podání návrhu na vklad zástavního práva, ke kterému se přiloží jedno vyhotovení originálu zástavní smlouvy (pouze v případě že se hradí kupní cena hypotéčním úvěrem a nemovitost se stává ručením): Pokud je nemovitost financována hypotéčním úvěrem, prodávající a banka uzavřou zástavní smlouvu.
 2. Podávní návrhu na vklad vlastnického práva, ke kterému se přiloží jedno vyhotovení originálu kupní smlouvy.
 3. Začátek 24-hodinové lhůty ve které katastrální úřad vyznačí u nemovitosti plombu.
 4. Během dalších 24 hodin od vyznačení plomby katastr obeznámí vlastníka, obvykle doporučeným dopisem, že se s jeho nemovitostí něco děje.
 5. Podáním návrhu na vklad dojde k zahájení vkladového řízení. Vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího bude katastrálním úřadem proveden nejdříve po uplynutí lhůty 20 dní.

 

 • Makléř zajistí návrh na vklad do katastru nemovitostí v rámci provize.
 • Makléř vloží návrh na zahájení řízení o povolení zápisu vkladu vlastnického práva společně s dokumenty do katastru nemovitostí a uhradí poplatek katastrálního úřadu v rámci provize.