Porovnat inzeráty

Pojištění nemovitosti

Zatímco pojištění domácnosti se vztahuje na vnitřní vybavení domácnosti, pojištění nemovitosti kryje škody způsobené na nemovitosti jako takové. Pojistit můžete rodinný nebo bytový dům, nebytovou jednotku, garáž, chatu i chalupu. Pojištění nemovitosti kryje škody způsobené živelnými pohromami, požárem i vandalismem. Cena pojištění nemovitosti se odvíjí od rozsahu pojistného krytí a výše pojistného plnění.

Výčet rizik, na která se pojištění vztahuje, je stanoven pojistnou smlouvou. Pojištění nemovitosti se může týkat škod způsobených:

 • požárem, výbuchem, úderem blesku nebo zřícením letounu,
 • vodou z vodovodního zařízení,
 • vichřicí nebo krupobitím,
 • vystoupnutím vody z odpadního potrubí,
 • krádeží vloupáním,
 • loupeží,
 • povodní nebo záplavou,
 • náhlým sesuvem hornin a zemin nebo zřícením lavin,
 • tíhou sněhu,
 • pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 • nárazem vozidla nebo jeho nákladu,
 • zemětřesením,
 • mrazem na topném systému a vodovodním zařízení,
 • rázovou vlnou způsobenou nadzvukovými letadly,
 • kouřem,
 • vandalismem,
 • rozbití skla z jiné příčiny než pojištěným rizikem.

 

 • Makléř na přání zákazníka zajistí pojištění nemovitosti včetně pojištění domácnosti.