Porovnat inzeráty

Průkaz energetické náročnosti budovy

PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy a zařazuje budovu do příslušné energetické třídy A až G, přičemž A je nejúspornější kategorie. Podle zákoně č. 406/2000 Sb. (zákon o hospodaření energií), je prodejce či pronajímatel (vlastník) povinnen předložit PENB při prodeji nebo pronájmu domu, bytu, či jiné budovy / jednotky. Již pro inzerci nemovitosti k prodeji či pronájmu je nutné do inzerce uvést energetickou třídu budovy. Pokud vlastník nepředloží grafickou část PENB, uvádí se do inzerce automaticky třída G.

PENB může vyhotovit pouze energetický specialista. Při prodeji nebo pronájmu budovy lze použít i starší PENB, ovšem nesmí být starší než 10 let a za předpokladu že nedošlo ke změnám energetických systémů jako například k výměně tepelného zdroje, výměně otvorů ve zdi, nebo zateplené obálky domu.

PENB je potřeba předložit možnému kupujícímu nebo možnému nájemci ještě před uzavřením smluv. Povinnost předložit před uzavřením smlouvy má vlastník budovy v případě prodeje/nájmu budovy nebo její ucelené části, a vlastník jednotky při prodeji/nájmu jednotky. Dále je povinností předat PENB kupujícímu nebo nájemci, nejpozději při podpisu smlouvy.

 

  • Makléř zajistí technickou inspekci a PENB. Náklady na zhotovení PENB hradí vlastník nemovitosti.