Porovnat inzeráty

Úschova kupní ceny

Při uzavření kupní smlouvy je velice důležité dohodnout způsob hrazení kupní ceny. Úschova kupní ceny chrání kupující i prodávající. Kupní cena je vložena do úschovy ještě před převodem vlastnického práva, tím je chráněn prodávající před situací, kdy by došlo v katastru nemovitostí k přepisu vlastnického práva na nového vlastníka, ale kupující by mu odmítl zaplatit. Chráněn je i kupující, pokud by nebyl zapsán v katastru nemovitostí jako nový vlastník nemovitosti (například z důvodu chyby v návrhu, nebo chyby ve smlouvě, která by nebyla opravena), peníze se pak z úschovy vrátí zpět kupujícímu.

Úschovu kupní ceny lze realizovat třemi způsoby.

  1. Advokátní úschovou
  2. Notářská úschovou
  3. Bankovní úschovou

Kupní cena se v žádném případě neskládá na účet realitní kanceláře. Makléř doporučuje úschovu kupní ceny v advokátní kanceláři, která je registrována u České advokátní komory, je řádně pojištěna, a připravuje i ostatní dokumenty pro transakci prodeje. Advokátní kanceláře obvykle nabízejí i úschovu dokumentů. Na každou transakci je vytvořen nový bankovní účet.

 

  • Makléř zajistí úschovu kupní ceny v rámci provize.
  • Makléř nechá vypracovat smlouvu o advokátní úschově v rámci provize.
  • Úschovu kupní ceny hradí kupující, prodávající, nebo oba rovným dílem.